[inici]
[grafisme]
[publicacions]


Il·lustració

Invertebrats


 
Cryptocephalus bahilloi
National Geographic, 2004
Charaxes jasius
Animales de nuestras ciudades, Ed. Planeta, 1997
 
Larves i pupes de tricòpter
Història Natural dels Països Catalans, 10
Enciclopèdia Catalana, 1987
 
Briozous ctenostòmats
Història Natural dels Països Catalans, 8
Enciclopèdia Catalana, 1991
Leuckartiara octona
Planktonic cnidarians of the Benguela Current, 1992
Trichogramma gicai
Lauro 16, 2003
Llamantol (Hommarus gammarus)
Gambes llagostes i ermitans, Ajuntament de Badalona, 1988
© Jordi Corbera, 2004