[inici]
[grafisme]
[il·lustracions]


Publicacions

2018

• Bes, M., Corbera, J., Sayol, F., Bagaria, G., Jover, M., Preece, C., Sabater, F., Viza, A., Fernández-Martínez, M. On the influence of water conductivity, pH and climate on bryophyte assemblages in Catalan semi-natural springs Journal of Bryology, 40: 149-158.
• Guardiola, M., Areales, M.C., Bou, J., Corbera, J., Crespo, A., Oltra, J., Pou, A., Tort, S., Santamaria, S. & Llistosella Distribució i estat de conservació de Myriostoma coliforme (Geastraceae, Basidiomycota) a Catalunya (NE península Ibèrica) Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 82: 57-62. (PDF)

2017

• Bes, M., Corbera, J., Sayol, F., Bagaria, G., Jover, M., Preece, C., Sabater, F., Viza, A., Fernández-Martínez, M. Efecte de les variables ambientals i hidrològiques sobre la riquesa i distribució dels briòfits fontinals a la Catalunya oriental Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 81: 121-134. (PDF)
• Fernández-Martínez, M., Corbera J., Torner, G., Bagaria, G., Sayol, F. Les fonts del Montseny: entre amenaces i oportunitats La Sitja del Llop, 42: 9-11.
• Corbera J. La vida que brolla a la foscor: les fumaroles hidrotermals submarines L'Atzavara, 27: 39-53. (PDF)

2016

• Corbera J., Galil B.S. Cumacean assemblages on the Levantine shelf (Mediterranean Sea) – spatiotemporal trends between 2005-2012 Marine Biology Research, 12(6): 663-672.

2015

• Corbera, J. Orden Cumacea Revista IDE@-SEA, 76: 1-11. (PDF)
• Sabater F., Fernández-Martínez M., Corbera J., Calpe M., Torner G., Cano O., Corbera G., Ciurana O., Parera J.M. Caracterització hidrogeoquímica de les fonts de la Serralada Litoral Central en relació a la litologia i als factors ambientals, L'Atzavara, 25: 93-104. (PDF)
• Corbera, J., Fernández-Martínez, M., Jover, M., Torner, G., Calpe, M., Ciurana, O., Sabater, F. Els briòfits de les fonts de la Serralada Litoral Central: composició específica i efecte dels paràmetres ambientals en la seva distribució, L'Atzavara, 25: 105-116. (PDF)

2014

• Corbera, J., Montferrer, O. Cumaceans as a food source for the benthic cnidarian Halcampoides purpurea Marine Biodiversity, 44: 463-464.
• Corbera, J. Les papallones diürnes de la vall de Riudameia, Argentona Cynthia, 12: 18-19. (PDF)

2013

• Corbera, J., Martin, D., Pinedo, S. & Sardá, R. Cumacean density, biomass and productivity in sandy bottoms of the Bay of Blanes (western Mediterranean). Cahiers de Biologie Marine, 54(1): 63-70.
• Benaiges, N., Valls, I., Corbera, J. Fongs recol·lectats a la Serralada Litoral Central durant els darrers vint anys. In: J. Hernández, J. Grau, J. Melero, II Monografies dels parcs de la Serralada Litoral Central · VI Monografies del Montnegre i el Corredor. Diputació de Barcelona, pp. 237-360. (PDF)

2012

• Corbera, J. Rare and new cumaceans (Crustacea, Peracarida) from the southern margin of the Cap Ferret Canyon (Bay of Biscay) ZooKeys, 235: 73-85. (PDF)
• Corbera, J., Galil, B.S., Sorbe, J.-C. First record of Campylaspis laevigata (Crustacea: Cumacea: Nannastacidae) in the Mediterranean Sea: redescription and ecological notes. Marine Biodiversity Records, 5: e106. (PDF)
• Corbera, J., Riera, R., Moro, L. & Herrera, R. New insights into the distribution and biology of some cumaceans (Crustacea: Peracarida) from the Canary Islands. Revista de la Academia Canaria de Ciencias, 24(3): 29-37. (PDF)
• Stefanescu, C., Shaw, M.R., Corbera, J., & Askew, R.R. Parasitism and migration in southern Palaearctic populations of the painted lady butterfly, Vanessa cardui. European Journal of Entomology, 109: 85-94.
• Corbera, J. & M. Marí. – Guia submergible d'espècies marines de la Costa Brava. 04 Arran d'aigua. Diputació de Girona

2011
• Corbera, G., Escrivá, A. & Corbera, J. Hilltopping de les papallones diürnes al turó d’Onofre Arnau (Mataró, Maresme) L'Atzavara, 20: 59-68 (PDF)
• Corbera, J. La ilustración cientifica In: O. García, J. Parapar i A. Ramos (coord.), Antártida. La vida en el límite, pp. 184-187. Hércules de Ediciones - CSIC, A Coruña.

2010

• Corbera, J. & M. Marí. – Guia submergible s'espècies marines de la Costa Brava. 03 L'herbei de posidònia. Diputació de Girona
• Corbera., J. – Els alocs al Maresme. In: Història Natural dels Països Catalans. Fauna i Flora, Suplement, pp. 152-153. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. (PDF)
• Corbera, J. & M. Segonzac – A new Styloptocuma species (Crustacea, Cumacea) from hydrothermal vent fields of the Lau and North Fiji Basins (West Pacific). Zoosystema, 32(3): 439-447. (PDF)
• Coll, M., C. Piroddi, J. Steenbeek, K. Kaschner, F. Ben Rais Lasram, J. Aguzzi, E. Ballesteros, C.N. Bianchi, J. Corbera, T. Dailianis, R. Danovaro, M. Estrada, C. Froglia, B.S. Galil, J.M. Gasol, R. Gertwagen, J. Gil, F. Guilhaumon, K. Kesner-Reyes, M.-S. Kitsos, A. Koukouras, N. Lampadariou, E. Laxamana, C.M. López-Fé de la Cuadra, H.K. Lotze, D. Martin, D. Mouillot, D. Oro, S. Raicevich, J. Rius-Barile, J.I. Saiz-Salinas, C. San Vicente, S. Somot, J. Templado, X. Turon, D. Vafidis, R. Villanueva & E. Voultsiadou. – The biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, patterns, and threats. PLoS ONE, 5(8): e11842 (PDF) (Supplementary material dealing with cumaceans: Tables S17 and S18)
• Martin, D., U. Fernandez-Arcaya, P. Tirado, E. Dutrieux & J. Corbera. – Relationships between shallow-water cumacean assemblages and sediment characteristics facing the Iranian coast of the Persian Gulf. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 90(1): 125-134. (PDF)
• Corbera., J. – La il·lustració a l'obra de Charles Darwin. L'Atzavara, 19: 27-44 (PDF)

2009

• Corbera, J. & M. Marí. – Guia submergible s'espècies marines de la Costa Brava. 02 Els fons de roca poc profunds (comunitat fotòfila). Diputació de Girona
• Guardiola, M., C. Gutiérrez, A. Pérez-Haase, M. Jover & J. Corbera. – Les plantes al·lòctones del sector central de la Serralada Litoral catalana (territori comprès entre el riu Besòs i la Tordera). L'Atzavara, 18: 89-100. (PDF)
• Corbera, J., C. San Vicente & J.-C. Sorbe. – Cumaceans (Crustacea) from the Bellingshausen Sea and off the western Antarctic Peninsula: a deep-water link with fauna of the surrounding oceans. Polar Biology 32: 611-622.
• C. San Vicente, T. Munilla, J. Corbera, J.-C. Sorbe & A. Ramos. – Suprabenthic fauna from the Bellingshausen Sea and West Antarctic Peninsula: spatial distribution and community structure. Scientia Marina 73: 357-368. (PDF)

2008

• Corbera, J. & M. Marí. – Guia submergible s'espècies marines de la Costa Brava. 01 Comunitat coral·lígena. Diputació de Girona
• Lindsay, D., Pagès, F., Corbera, J., Miyake, H., Hunt, J.C., Ichikawa, T., Segawa, K. & Yoshida, H. – The anthomedusan fauna of the Japan Trench: preliminary results from in situ surveys with manned and unmanned vehicles. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 88(8): 1519-1539.
• Corbera, J., Muñoz-Ramos, G. & Punsola S. (coord.) – El mar de Mataró. SPAS 1959-2009. Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques, Mataró.
• Corbera, J. – L'Atzavara o la difusió de la ciència des d'el Maresme. Actes de les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques. Institut d'Estudis Catalans, 3, 4 i 5 de desembre de 2007 pp. DOI: 10.2436/15.0110.01.18 (PDF)
• Corbera, J., M. Segonzac & M.R. Cunha – A new deep-sea genus of Nannastacidae (Crustacea, Cumacea) from the Lucky Strike hydrothermal vent field (Azores Triple Junction, Mid-Atlantic Ridge). Marine Biology Research, 4: 180-192 (ARCHIMER)
• Corbera, J. – New cumacean species (Crustacea: Peracarida) from Salomon Islands. Zootaxa 1743: 17-33.
• Corbera, J. – Deep-sea Bodotriidae (Crustacea: Cumacea) from New Caledonia, Fiji and Indonesia. Zoological Journal of the Linnean Society, 152: 227-254.

2007

• Pagès, F., Corbera, J. & Linsay, D.– Piggybacking pycnogonids and parasitic narcomedusae on Pandea rubra (Anthomedusae, Pandeidae). Plankton and Benthos Research 2(2): 83-90. (PDF)
• Corbera J. – La nissaga dels Sowerby, una família de naturalistes i il·lustradors. Omnis Cellula, 12: 14-21.
• Benaiges, N. & Corbera, J. – Imatges d'una transformació. Els Maresme 60 anys després. L'Atzavara, 15: 133-146. (PDF)
• Corbera, J., Faidella, L., Guardiola, M., Jover, M., Llobet, M., March, E. & Sabater, F. – L'aloc (Vitex agnus-castus) al Maresme: distribució, abundància i amenaces a la seva conservació. L'Atzavara, 15: 175-182. (PDF)
• Corbera J. & Galil, B.S.– Colonisation of the eastern Mediterranean by Red Sea cumaceans, with the description of a new species. Scientia Marina 71(1): 29-36. (PDF)
• C. San Vicente, J. Castelló, J. Corbera, A. Jimeno, T. Munilla, M.C. Sanz, J.C. Sorbe and A. Ramos. – Biodiversity and structure of the suprabenthic assemblages from South Shetland Islands and Bransfield Strait, Southern Ocean. Polar Biology 30: 477-486.

2006

• Corbera J. – Arthropoda, Crustacea, Cumacea. In: D. Desbruyeres, M. Segonzac, M. Bright (eds.), Handbook of Deep-Sea Hydrothermal Vent Fauna. Denisia, 18: 370-371. (PDF)
• Corbera J. – Lampropidae (Crustacea, Peracarida, Cumacea) from deep waters of New Caledonia. In: Richer de Forges, B. & Justine J.-L. (eds.), Tropical Deep-Sea Benthos, 24. Memoires du Museum national d'Histoire Naturelle 193: 143-162.
• Corbera J. – A new operculate cumacean genus (Bodotriidae: Vaunthompsoniinae) from deep waters of New Caledonia. Zoosystema 28(2): 325-330. (PDF)

2005

• Zabala, M., Garcia-Rubies, A. & Corbera J. – Peixos litorals. Col. Norai 10, Ajuntament de Badalona, 196 pp.
• Corbera J., Güemes, J. & Puche, C. – Un bosque en la ciudad. El Jardin Botánico de la Universitat de València. Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València & Publicacions de la Universitat de València. 300 pp.
• Corbera J., Tirado, P. & Martin, D.– Cumaceans (Crustacea: Peracarida) from the Persian Gulf. Zootaxa 1087: 1-31.
• Corbera J. & Ramos, A. – Cumaceans from the Bellingshausen Sea and neighbouring waters. In: S. Thatje, J.A. Calcagno & W.E. Arntz (eds.), Evolution of Antarctic Fauna. Extended abstracts of the IBMANT/ANDEEP International Symposium and Workshop in 2003. Berichte zur Polar- und Meeresforschung, 507: 125-128. (PDF)
• Ramos, A., Anadón N., Arnaud P.M., Castelló J., Corbera J., et al.Macrobenthos biodiversity along the Livignston Island transect, from Drake Passage to the Antarctic Peninsula: First global taxonomic results of the "Bentart-95" survey. In: S. Thatje, J.A. Calcagno & W.E. Arntz (eds.), Evolution of Antarctic Fauna. Extended abstracts of the IBMANT/ANDEEP International Symposium and Workshop in 2003. Berichte zur Polar- und Meeresforschung, 507: 85-89. (PDF)
• Corbera J. – Edward Wilson, un il·lustrador a l'Antàrtida. L'Atzavara, 13: 79-89. (PDF)

2004

• Corbera J. – A new species of Scherocumella (Crustacea, Cumacea) from a coral lagoon of Lifou, New Caledonia. Zoosystema, 26(1): 65-71. (PDF)
• Corbera J. – Diversidad morfològica. Investigación y Ciencia, 334: 38-39.
• Corbera J. & M.C. Sanz – Cumáceos y tanaidáceos. In: J.A. Barrientos (ed.), Curso práctico de entomología, pp. 405-423. Associación Española de Entomología - CIBIO - Univer. Autònoma de Barcelona, Bellaterra. (PDF)

2003

• Corbera J. & Ramos, A. – Cumaceans from the Bellingshausen Sea and neighbouring waters. In: S. Thatje, J.A. Calcagno & W.E. Arntz (eds.), pp. 125-127. Extended abstracts of the IBMANT/ANDEEP International Symposium & Workshop. (PDF)
• March, E. & J. Corbera. – Els alocs de les rieres del Maresme. Un projecte per al seu estudi i conservació. L’Atzavara 11: 103-108. (PDF)
• Corbera, J. – Ciència i il·lustració, dos camins paral·lels. In: Sabater Pi, dibuixos, pp. 14-18. Llotja, Escola Superior de Disseny i Art, Barcelona
• Corbera, J., J. Núñez & J.R. Docoito. – Orden Cumacea. In: L. Moro, J.L. Martín, M.J. Garrido & I. Izquierdo (eds.), Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales) 2003, pp. 73-74. Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
• Corbera, J., F. Pagès & J.M. Gili. – Il·lustracions de meduses, cinc segles d’història. Mètode, 38: 14-18. (HTML)

2002

• Corbera, J. & D. Martín. – Two new cumacean species (Crustacea: Peracarida) from shallow waters off Thailand. Scientia Marina, 66(4): 407-415. (PDF)
• Garcia-Rubies, A. & J. Corbera. – Els peixos de l’alguer de Posidonia oceanica de Mataró. L’Atzavara, 10: 47-62. (PDF)
• Corbera, J., M.C. Brito & J. Núñez. – Interstitial cumaceans from sandy bottoms and Cymodocea meadows of the Canary Islands. Cahiers de Biologie Marine, 43: 63-71
• Corbera, J. – Amphi-Atlantic distribution of the Mancocumatinae (Cumacea: Bodotriidae), with description of a new genus dwelling in marine lava caves of Tenerife (Canary Islands). Zoological Journal of the Linnean Society, 134: 453-461.

2001

• Corbera, J. & B.S. Galil – Cumaceans (Crustacea, Peracarida) from the lower slope of the Northern Israel coast, with a discussion on the status of Platysympus typicus. Israel Journal of Zoology, 47: 135-146.
• Corbera, J., M.C. Brito, J. Núñez, & R. Riera. – Catálogo de los Cumáceos de las Islas Canarias. Revista de la Academia Canaria de las Ciencias, 12(3-4): 67-73.

2000

• Corbera, J. – Systematics and distribution of cumaceans collected during BENTART-95 cruise around South Shetland Islands (Antarctica). Scientia Marina, 64(1): 9-28. (PDF)
• Corbera, J. & Puche, C. (eds.) – Dibuixants al Montseny: La il·lustració científica al Parc Natural. Museu de Granollers, Granollers. 124 pp.
• Corbera, J. & Puche, C. Dibujando en el Parque Natural del Montseny. Mundo Científico, 213: 81-83.
• Corbera, J., C. San Vicente & J.C. Sorbe. – Small-scale distribution, life cycle and secondary production of Cumopsis goodsir in Creixell Beach (Western Mediterranean). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 80(2): 271-282.

1999

• Corbera, J. & Sorbe J.-C. – The problematic cumacean Schizotrema atlanticum from the eastern Atlantic: Redescription and ecological notes. Journal of Crustacean Biology, 19(1): 123-130.
• Corbera, J. & A. Garcia-Rubies. – Els peixos dels fons sorrencs litorals: una aproximació ecològica. L’Atzavara, 8: 45-59. (PDF)
• Corbera, J. – Un itinerari submarí. Les comunitats marines de ls fons de roca entre les rieres de Mata i de Llavaneres. L’ Atzavara, 8: 73-78. (PDF)

1998

• Corbera, J. & Garcia-Rubies, A. – Cumaceans (Crustacea) of the Medes Islands (Catalonia, Spain) with special atention to the genera Bodotria and Iphinoe. Scientia Marina, 62(1-2): 101-112. (PDF)

1996

• Corbera, J., A. Sabatés & A. Garcia-Rubies. Peces de mar de la Península Ibérica. Planeta, Barcelona.
• Corbera, J. – Audubon i les aus d’Amèrica. La Il·lustració, 9: 21
• Abelló, P & J. Corbera. – Epibiont bryozoans (Bryozoa, Ctenostomatida) of the crab Goneplax rhomboides (Brachyura, Goneplacidae) off the Ebro Delta (Western Mediterranean). Miscel.lania Zoologica, 19(2): 43-52. (PDF)

1995

• Corbera, J. & M.J. Cardell. – Cumaceans as indicators of eutrophication on soft bottoms. Scientia Marina, 59(Suppl. 1): 63-69. (PDF)
• Corbera, J. – Check-list of Cumacea from the Iberian waters. Miscel.lania Zoologica, 18: 57-75. (PDF)
• Corbera, J. – Leonardo da Vinci, de la síntesi a l’anàlisi. La Il·lustració, 5: 18-19.

1994

• Corbera, J. – A new record of Iphinoe crassipes Hansen, 1895 (Cumacea, Bodotriidae) from the Catalonian coast (NE Spain). Scientia Marina, 58(3) 273- 276. (PDF)

1993

• Corbera, J, E. Ballesteros & Ll. Garcia. – Els Crustacis Decàpodes. In: Alcover, J.A., E. Ballesteros & J.J. Fornós (eds.) Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera. CSIC-Ed. Moll, Palma de Mallorca.
• Abelló, P, J.L. Pretus & J. Corbera. – Occurrence and distribution of some stomatopod crustaceans in the western Mediterranean. Miscel.lania Zoologica, 17: 107-113. (PDF)

1991

• Corbera, J. & G. Muñoz-Ramos. – Els invertebrats litorals dels Països Catalans. Ed. Portic, Barcelona.
• Zabala, M., A. Garcia-Rubies & J. Corbera. – Els peixos de les illes Medes i del litoral català. Escola del Mar-Centre d'Estudis Marins de Badalona